FinanciŽring

Kosten volwassenen
Behandeling wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts verplicht. Het gaat dan om verwijzing naar de BGGZ (kortdurende hulp) of de SGGZ (gespecialiseerde meer complexe hulpvragen). De huisarts moet dan een voorlopige diagnose stellen. Met een verwijzing van uw huisarts wordt de behandeling volledig vergoed via het basispakket van je zorgverzekering. 

Praktijk voor psychotherapie Weemhoff heeft contracten voor zowel basis- als gespecialiseerde GGZ met alle zorgverzekeraars. Wij krijgen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Wat dit voor u betekent zullen wij bij de aanmelding samen doornemen. Als de behandeling afgerond is of na één jaar verlengd wordt, zal er een rekening gestuurd worden naar uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage
Het eigen risico (van het jaar waarin je behandeling bij ons start) wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Als u deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoef u deze niet opnieuw te betalen. In 202 h1eeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij u gekozen heeft voor een polis met een hoger eigen risico.

Wat kost een behandeling?
Het is goed om te weten dat een behandeling wordt vergoed op basis van de gehele behandeling, en dus niet per gesprek. Binnen de GGZ gelden maximumtarieven per behandeltraject. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/

Wij declareren de behandeling bij de zorgverzekeraar vanaf het tweede (intake)gesprek. Dat betekent dat het eerste kennismakingsgesprek vrijblijvend is.

De zorgverzekeraars hebben de vergoedingsmogelijkheden voor relatietherapie en gezinstherapie en hulp bij arbeid gerelateerde problematiek beperkt. Vergoeding is wel mogelijk wanneer deze problematiek samenhangt met individuele problemen waarvoor een diagnose gesteld kan worden. Wanneer geen vergoeding mogelijk is door de zorgverzekeraar kunt u zich rechtstreeks bij mij aanmelden, zonder tussenkomst van de huisarts. Het tarief hiervoor, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 € 114,14 (per sessie van 45 minuten met 15 minuten voorbereiding- en uitwerktijd).

Zorg op eigen initiatief/coaching
Sommige cliënten melden zich liever rechtstreeks aan zonder tussenkomst van de huisarts. U kiest er dan voor om de behandeling / coaching zelf te betalen.
Het tarief voor psychologische hulp/psychotherapie, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 € 114,14 (per sessie van 45 minuten met 15 minuten voorbereiding- en uitwerktijd).

Voor meer informatie over coaching verwijs ik u naar HelderCoachCollectief.  
De betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden.   

Heraanmelding oud-cliënten
Cliënten die in het verleden in psychotherapeutische behandeling zijn kunnen te allen tijde terugkomen voor één of meerdere opfris sessie(s). Hen wordt geadviseerd om vooraf een verwijsbrief (BGGZ kort) bij de huisarts te halen. Zonder verwijsbrief kies je ervoor de behandeling zelf te betalen, waarbij ik een tarief van 50 euro per sessie hanteer.  

No show
Bij verhindering wordt u verzocht minstens één werkdag van te voren af te zeggen.
Ik hanteer geen no show tarief.    


Bij vragen raad ik u aan om even contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.