Individuele therapie

 
Aanmelding
Cliënten kunnen zich via het antwoordformulier op deze website aanmelden. Ons streven is om binnen één werkdag contact met u op te nemen. Telefonisch of via email vindt een eerste inschatting plaats of uw problematiek aansluit bij het aanbod van mijn praktijk. Zo nodig, verwijzen wij u gericht door.
 
Intake
In het kennismakingsgesprek verkennen we de aard en de achtergrond van uw problematiek. In het daarop volgende gesprek stellen we in onderling overleg een behandelplan op waarin een aantal concrete doelstellingen worden vastgesteld. Ook spreken we een evaluatiemoment af.
In de gesprekken daarna begint de feitelijke psychotherapie. U bespreekt uw klachten en problemen en wij beschouwen het als onze taak u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
 
Uitgangspunten
Binnen de therapie werken wij volgens de uitgangspunten van (Schemagerichte) Cognitieve Therapie en Mentalisation Based Treatment.

Dit betekent dat ik ervan uit ga dat er aan een probleem altijd 5 aspecten zijn te ontdekken:
1. De situatie (wie, wat, waar) 
2. De gedachten die opgeroepen worden door de situatie (woorden, beelden, herinneringen)
3. De emotie (stemming, gevoel)
4. De lichamelijke reacties (bijvoorbeeld spierspanning, blozen, etc.)
5. Het gedrag (hoe u reageert op de situatie)
 
Mensen ontwikkelen door bepaalde leerervaringen in combinatie met hun temperament schema’s. Een schema is op te vatten als een gevoelige snaar of een bril die inkleurt hoe je naar jezelf, anderen en de wereld kijkt. Kinderen bijvoorbeeld die het schema ontwikkelen dat ze onbekwaam, stom of saai zijn, blijven vaak als ze volwassen zijn, zelfs als ze succes in het leven hebben, diep van binnen die overtuiging houden. 
Andere voorbeelden van schema's zijn: de gewoonte jezelf met meedogenloze eisen op te jagen, de neiging jezelf aan te passen aan anderen of de angst verlaten te worden. Wanneer mensen in hun gevoelige snaar geraakt worden, reageren zij vaak met buien waar ze behoorlijk last van kunnen hebben.
Binnen de therapie sporen we deze schema's op, u leert ze te herkennen en te veranderen en anders te reageren op het moment dat u in uw gevoelige snaar geraakt wordt. Hierdoor komt u meer aan het roer van uw eigen leven.
 
Afhankelijk van het soort problemen waarmee u zich aanmeldt, zal er veel aandacht zijn voor het meer bewust worden van uw denkwijze, het opsporen van automatische gedachten, het stilstaan bij uw gevoel of het veranderen van uw gedrag.

Meer informatie over verschillende vormen van psychotherapie vindt u op:
www.psychotherapie.nl
www.schematherapie.nl
www.groepspsychotherapie.nl 
 
E-Health
 
Het is mogelijk binnen mijn praktijk online behandeling te volgen via Karify. Er zijn programma's beschikbaar gericht op preventie bij lichte vormen van depressie, alcoholproblemen, en burn-out. Via de contactpagina kunt u informeren naar de mogelijkheden.