Financiëring

Vergoeding zorgverzekeraar
 
Verwijsbrief 
 
Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts verplicht. Het gaat dan om verwijzing naar de BGGZ (kortdurende hulp) of de SGGZ (gespecialiseerde meer complexe hulpvragen). De huisarts moet dan een voorlopige diagnose stellen. Een verwijzing van uw huisarts is een voorwaarde om voor vergoeding via het basispakket van je zorgverzekering in aanmerking te komen. 
 
Contracten zorgverzekeraars
Praktijk voor psychotherapie Weemhoff heeft contracten voor zowel basis- als gespecialiseerde GGZ met alle zorgverzekeraars. Wij krijgen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Wat dit voor u betekent zullen wij bij de aanmelding samen doornemen. 
 
De zorgverzekeraars hebben de vergoedingsmogelijkheden voor relatietherapie en gezinstherapie en hulp bij arbeid gerelateerde problematiek beperkt. Vergoeding door uw zorgverzekeraar is alleen mogelijk wanneer deze problematiek samenhangt met individuele problemen waarvoor een diagnose gesteld kan worden. 
 
Tarieven 
De tarieven voor een psychotherapeutische behandeling van psychiatrische klachten binnen het kader van de zorgverzekering worden door de overheid (Nederlandse Zorgautoriteit, NZa) vastgesteld en nader geconcretiseerd door de zorgverzekeraars in contracten. De zorgaanbieder heeft geen invloed op het tarief.
 
Wij declareren de behandeling bij de zorgverzekeraar vanaf het tweede (intake)gesprek. Dat betekent dat het eerste kennismakingsgesprek vrijblijvend is.
 
De tarieven en betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden. 
  
U of uw zorgverzekeraar ontvangt maandelijks een rekening waarop de geleverde zorg wordt gespecificeerd.

Eigen bijdrage

Het eigen risico (van het jaar waarin je behandeling bij ons start) wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Als u deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoef u deze niet opnieuw te betalen. In 2024 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij u gekozen heeft voor een polis met een hoger eigen risico.
Heraanmelding oud-cliënten
Cliënten die in het verleden in psychotherapeutische behandeling zijn kunnen te allen tijde terugkomen voor één of meerdere opfris sessie(s). Hen wordt geadviseerd om vooraf een verwijsbrief (BGGZ kort) bij de huisarts te halen. Zonder verwijsbrief kies je ervoor de behandeling zelf te betalen, waarbij ik een tarief van 50 euro per sessie hanteer.  

No show
Bij verhindering wordt u verzocht minstens één werkdag van te voren af te zeggen.
Ik hanteer geen no show tarief.    
 

Bij vragen raad ik u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken.