FinanciŽring

 
Ik heb voor 2019 een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten, zodat ik de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar in rekening kan brengen. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts verplicht. Het gaat dan om verwijzing naar de BGGZ (kortdurende hulp) of de SGGZ (gespecialiseerde meer complexe hulpvragen). De huisarts moet dan een voorlopige diagnose stellen. Met een verwijzing van uw huisarts wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel geldt er het eigen risico als u een beroep doet op uw basisverzekering. De hoogte van dit eigen risico verschilt per verzekeraar.
 • Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2018 en 2019.
 • Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2018 en 2019.
 • Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult' vastgesteld door de NZa, is voor 2019: €  98,00 per sessie. 
De zorgverzekeraars hebben de vergoedingsmogelijkheden voor relatietherapie en gezinstherapie en hulp bij arbeid gerelateerde problematiek beperkt. Vergoeding is wel mogelijk wanneer deze problematiek samenhangt met individuele problemen waarvoor een diagnose gesteld kan worden. Wanneer geen vergoeding mogelijk is door de zorgverzekeraar kunt u zich rechtstreeks bij mij aanmelden, zonder tussenkomst van de huisarts.
 
Zorg op eigen initiatief/coaching
Sommige cliënten melden zich liever rechtstreeks aan zonder tussenkomst van de huisarts. U kiest er dan voor om de behandeling / coaching zelf te betalen. Voor meer informatie over coaching verwijs ik u naar HelderCoachCollectief.  
  De betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden.   

  Heraanmelding oud-cliënten
  Cliënten die in het verleden in psychotherapeutische behandeling zijn kunnen te allen tijde terugkomen voor één of meerdere opfris sessie(s). Hen wordt geadviseerd om vooraf een verwijsbrief (BGGZ kort) bij de huisarts te halen. Zonder verwijsbrief kies je ervoor de behandeling zelf te betalen, waarbij ik een tarief van 50 euro per sessie hanteer.  

  No show
  Bij verhindering wordt u verzocht minstens één werkdag van te voren af te zeggen.
  Ik hanteer geen no show tarief.    


  Bij vragen raad ik u aan om even contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.