Cliëntinformatie


Het doel van psychotherapie is psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die in beeld komt als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen alleen of met hulp van vrienden op te lossen.

U kunt hierbij denken aan:

 • Werkproblemen
 • Problemen rondom de combinatie van zorg en arbeid
 • Stress en overbelasting
 • Relatieproblemen
 • Rouwverwerking
 • Moeilijkheden rondom het verwerken van nare ervaringen
 • Angstklachten
 • Somberheid
 • Depressieve gevoelens
 • Piekeren
 • Eenzaamheid
 • Faalangst
 • Onzekerheid
Meer informatie over psychische klachten vindt u op http://www.psychischegezondheid.nl.
 
De verzekerde geestelijke gezondheidszorg is ingedeeld in basis- en gespecialiseerde zorg.      
 
Generalistische Basiszorg 
Bij niet al te gecompliceerde psychische aandoeningen kan uw huisarts u naar deze vorm verwijzen. Deze zorg is opgenomen in het verzekerde basispakket. Het zal dan gaan om klachtgerichte behandeling of onderzoek van beperkte duur (maximaal 10 gesprekken). Klik op Kosten en vergoeding voor meer informatie.   
 
Gespecialiseerde zorg 
Heeft u meer gecompliceerde problemen, dan kan uw huisarts u verwijzen naar de verzekerde gespecialiseerde zorg. Er is dan ruimte voor een meer uitgebreide behandeling of onderzoek. Klik op Kosten en vergoeding voor meer informatie.
 
Zorg op eigen initiatief/Coaching
Indien u zich op eigen initiatief zonder tussenkomst van de huisarts wilt aanmelden, is dat ook mogelijk. Zie HelderCoachCollectief voor meer informatie.