CliŽntinformatie


Het doel van psychotherapie is psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die in beeld komt als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen alleen of met hulp van vrienden op te lossen.

U kunt hierbij denken aan:

 • Werkproblemen
 • Problemen rondom de combinatie van zorg en arbeid
 • Stress en overbelasting
 • Relatieproblemen
 • Rouwverwerking
 • Moeilijkheden rondom het verwerken van nare ervaringen
 • Angstklachten
 • Somberheid
 • Depressieve gevoelens
 • Piekeren
 • Eenzaamheid
 • Faalangst
 • Onzekerheid
Meer informatie over psychische klachten vindt u op http://www.psychischegezondheid.nl.
 
De geestelijke gezondheidszorg is door de overheid en verzekeraars in 2014 flink op de schop genomen. De verzekerde GGZ is ingedeeld in basis- en gespecialiseerde zorg. De zorg voor onder andere aanpassingsstoornissen, relatie-, ouder/kind-, rouw- en identiteitsproblemen zijn uit het basispakket geschrapt.  Om u zoveel mogelijk van dienst te kunnen blijven, bied ik verschillende vormen van zorg aan:     
 
Generalistische Basiszorg 
Bij niet al te gecompliceerde psychische aandoeningen kan uw huisarts u naar deze vorm verwijzen. Deze zorg is opgenomen in het verzekerde basispakket. Het zal dan gaan om klachtgerichte behandeling of onderzoek van beperkte duur.  Klik op Kosten en vergoeding voor meer informatie.   
 
Gespecialiseerde zorg 
Heeft u meer gecompliceerde problemen, dan kan uw huisarts u verwijzen naar de verzekerde gespecialiseerde zorg. Er is dan ruimte voor een meer uitgebreide behandeling of onderzoek. Klik op Kosten en vergoeding voor meer informatie.
 
Zorg op eigen initiatief
Indien u zich op eigen initiatief zonder tussenkomst van de huisarts wilt aanmelden, is dat ook mogelijk. Dit geldt voor zowel de generalistische basis- als de gespecialiseerde zorg. Klik op Kosten en vergoeding voor meer informatie.

Coaching
Voor coaching kunt u ook bij mij terecht. Zie HelderCoachCollectief voor meer informatie.